Algemene voorwaarden GeboorteVriendin de Zwangerschapscoach

Algemene Voorwaarden GeboorteVriendin de Zwangerschapscoach

Na betaling van de (proef)les is uw inschrijving definitief en wordt er geen restitutie verleent indien u afziet van het volgen van de les(sen).

Bij afmelding binnen 48 uur wordt de les doorgeschoven. Deze les mag 1 keer worden doorgeschoven. Hierna komt deze te vervallen.
Bij afmelding minder dan 24 uur komt de les te vervallen, er is geen recht op restitutie.
Afmelden kan via WhatsApp, sms of e-mail. Je ontvangt na afmelding een reactie van GeboorteVriendin ter bevestiging.

Mocht je eerder dan de uitgerekende datum bevallen, dan krijg je na ontvangst van het geboortekaartje, het resterende bedrag van de lessen terug.

Als je eerder wilt stoppen met de lessen is er geen teruggave van lesgeld. Met uitzondering van de volgende redenen: ziekenhuisopname, miskraam, *ernstige bekkenklachten, *op advies van dokter of verloskundige. *In deze gevallen dient een verklaring te worden overlegd.

Als GeboorteVriendin vakantie heeft of andere verplichtingen, dan schuiven de lessen vanzelfsprekend door.

Tot 42 weken kan de cursist meedoen. Staat er dan nog een les, dan wordt het geld van die les terugbetaald.

Bij gezondheidsklachten dient u altijd uw arts te raadplegen over deelname aan de lessen en GeboorteVriendin op de hoogte te brengen.

Deelname geschiedt op eigen risico. GeboorteVriendin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten en problemen die ontstaan.

Ik geef toestemming voor het verwerken van gegevens om mij op de hoogte te houden van informatie over de diensten van GeboorteVriendin.

Voor iedere groep wordt een reünie georganiseerd voor moeders en hun geboren baby’s. Deze bijeenkomst is gratis en geheel vrijblijvend.

GeboorteVriendin maakt een groepsapp aan voor jouw groep, waarin babynieuws en belangrijke mededelingen worden gedeeld. Deelname is niet verplicht, geef dit wel zo spoedig mogelijk door.